Dịch vụ WebClient, cho phép các chương trình Windows tạo, truy cập và sửa đổi các tệp dựa trên Internet từ File Explorer. Nếu bạn muốn truy cập chia sẻ WebDav hoặc tệp được lưu trữ trên SharePoint Online, bằng cách sử dụng Windows Explorer hoặc các chương trình khác, dịch vụ WebClient là bắt buộc và phải chạy trên hệ thống của bạn. Cùng xem cách cài đặt dịch vụ WebClient trên Windows Server 2016/2012 tốt nhất dưới đây nhé.

Cách cài đặt dịch vụ WebClient trên Windows Server 2016/2012

Bước 1: Cài đặt WebDAV Redirector trên Server 2016.

Lưu ý: Nếu bạn sở hữu Server 2012, hãy làm theo hướng dẫn tương tự, nhưng cài đặt Desktop Experience

1. Trong Server Manager, bấm Add Roles and Features.

2. Tại tùy chọn Installation Type, hãy chọn Role-based or feature-based installation và bấm vào Next.

 cài đặt máy chủ Dịch vụ WebClient 2016

3. Chọn máy chủ cục bộ làm máy chủ đích và nhấp vào Next.

 cài đặt máy chủ Dịch vụ WebClient 2012

4. Tại màn hình tùy chọn server role, nhấp vào Next.

5. Tại tùy chọn ‘Features‘, hãy chọn WebDav Redirector và bấm vào Next. 

Trong Server 2012, chọn Desktop Experience

Cài đặt WebDav Redirector Server 2016

6. Tại màn hình Confirmation, nhấp vào Install.

hình ảnh

7. Khi cài đặt tính năng hoàn tất và nhấp vào Close và khởi động lại máy chủ của bạn.

hình ảnh

Bước 2. Định cấu hình WebClient Service trên máy chủ 2016/2012.

Điều hướng đến Windows Service (services.msc) và đảm bảo rằng WebClient Service đang chạy, nếu không hãy thay đổi Startup Type thành Automatic và bắt đầu dịch vụ.

Định cấu hình Dịch vụ WebClient

Thêm trang web SharePoint của bạn và các trang web sau trong các trang web đáng tin cậy

  • https: //*.sharepoint.com
  • https://login.microsoft.com
  • https://portal.office.com

C. Tăng kích thước tệp tối đa để tải xuống/tải lên.

Nếu bạn muốn tải xuống hoặc tải lên các tệp lớn hơn 50MB, từ SharePoint (WebDAV), hãy thực hiện thay đổi sổ đăng ký sau để giải quyết lỗi:

1. Mở Registry Editor và điều hướng đến:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters

2. Nhấp đúp vào FileSizeLimitInBytes.

Tăng giới hạn kích thước tệp tải lên-tải xuống

3. Sửa đổi FileSizeLimitInBytes giá trị từ “50000000” đến “4294967295” ở dạng thập phân.

Điều này đặt kích thước tệp tối đa của một tệp duy nhất mà bạn có thể tải xuống hoặc tải lên từ SharePoint (WebDAV) thành 4 GB. là giá trị tối đa được hỗ trợ bởi Windows OS.

hình ảnh

4. đóng Registry Editor và khởi động lại WebClient Service

D. Tăng số lượng tệp trong một thư mục

Theo mặc định, Windows sẽ liệt kê tối đa khoảng 1.000 tệp trong một thư mục. Điều này có nghĩa là nếu bạn có hơn 1.000 tệp trong WebDAV (SharePoint), Windows sẽ không thể liệt kê các tệp trong thư mục và hiển thị lỗi

Vì vậy, nếu bạn có hơn 1.000 tệp trong một thư mục, hãy tiếp tục và tăng kích thước của giá trị đăng ký “FileAttributesLimitInBytes”, như sau:

1. Mở Registry Editor và điều hướng đến:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters

2. Mở FileAttributesLimitInBytes và sửa đổi giá trị từ “1000000” thành giá trị cao hơn, ví dụ: “2000000”.

hình ảnh

3. đóng Registry Editor và khởi động lại WebClient Service

Trên đây là tất cả thông tin chi tiết nhất về Cách cài đặt dịch vụ WebClient trên Windows Server 2016/2012 tốt nhất mà bạn đang quan tâm. Hy vọng những nội dung howthere.org cung cấp đã mang đến kiến thức hữu ích và trải nghiệm tuyệt vời cho bạn. Đừng quên Like & Share bài viết và để lại bình luận ngay bên dưới để cùng tôi cập nhật nhiều thông tin hơn nhé! 😉