дисплей-драйвер-деинсталлятор-утилита[3]

המחשב לא יאתחל לאחר התקנת כרטיס גרפי חדש – הבעיה נפתרה

במחשב של לקוח, לאחר החלפת כרטיס NVidia graphics (VGA), המחשב שלו לא אתחל יותר במצב Windows 7 Normal. הפעולה הראשונה שניסינו לפתור בעיה...
הסר את ההתקנה של עדכון Windows 10

תיקון: כיתה לא רשומה ב- Explorer.exe ב-Windows 10 (נפתר)

אם אתה מנסה לפתוח תוכנית, או תמונה/תמונה ב-Windows 10, ואתה מקבל את השגיאה "Explorer.exe: Class not Registered" המשך למטה כדי לתקן את הבעיה. ...
Configurações de idioma administrativo

תיקון: לא ניתן להסיר את שפת המקלדת ב-Windows 10

משתמשים רבים דיווחו על הבעיה המעצבנת שהם לא יכולים להסיר שפת מקלדת ב-Windows 10, מכיוון שהשפה הלא רצויה לא מופיעה ברשימת "שפות מועדפות". ...
صورة

תיקון: לא ניתן לייבא קובץ REG. לא כל הנתונים נכתבו בהצלחה לרישום (נפתר)

אם תנסה לייבא קובץ רישום (.reg) ותקבל את השגיאה "עורך הרישום: לא ניתן לייבא קובץ .reg. לא כל הנתונים נכתבו בהצלחה לרישום. ...
управление диском

תיקון: לא ניתן למחוק מחיצת EFI – אפשרות המחיקה מואפרת [Solved]

כלי ניהול דיסקים הוא הדרך הנפוצה ביותר למחיקת מחיצות במערכת הפעלה של Windows. אבל במקרים מסוימים, אי אפשר למחוק מחיצה ספציפית, כמו מחיצת...