Immagine

Windows 11: 10 mẹo và tính năng hàng đầu nên thử.

Microsoft đã phát hành Windows 11 trên các thiết bị tương thích vào tuần đầu tiên của tháng 10, và nhiều người dùng kể...
0x1000007e server smsdirect.sys 2016

Khắc phục sự cố BSOD 0x1000007e: HỆ THỐNG NGOẠI LỆ KHÔNG...

Hướng dẫn này bao gồm các hướng dẫn để giải quyết lỗi BSOD 0x1000007e: “SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED”, gây ra bởi trình điều khiển “smbdirect.sys”, trên Máy...
il mirror boot deve essere riparato 0x000000e

Khắc phục: Không thể khởi động từ ổ gương phụ trong...

Hướng dẫn này bao gồm các hướng dẫn để khắc phục sự cố sau: Trên máy tính chạy Windows 10, nơi ổ đĩa khởi...
Windows-Setup-Bildschirm

Khắc phục sự cố dữ liệu cấu hình khởi động bị...

Hướng dẫn này bao gồm các hướng dẫn để khắc phục các sự cố màn hình xanh sau trên máy tính chạy Windows 10:...
obraz

Khắc phục: Cài đặt quyền dành riêng cho ứng dụng không...

Sự kiện cảnh báo 10016 với mô tả “Cài đặt quyền dành riêng cho ứng dụng không cấp quyền Khởi chạy cục bộ cho...
Gỡ cài đặt bản cập nhật Windows 10

Khắc phục: APC INDEX MISMATCH trong win32kfull.sys trên Windows 10 (Đã...

Lỗi màn hình xanh lam “APC INDEX MISMATCH” trong tệp “win32kfull.sys”, có thể xuất hiện sau khi cài đặt Bản cập nhật tích lũy...
hình ảnh

Khắc phục: Dịch vụ miền Active Directory hiện không khả dụng...

Lỗi sau có thể xuất hiện trong máy tính chạy Windows 10, 8 hoặc 7, khi bạn cố in tài liệu hoặc khi nhấp...
Windows-Setup-Bildschirm

Khắc phục: Một thiết bị bắt buộc không được kết nối...

Hướng dẫn này bao gồm các hướng dẫn để khắc phục sự cố màn hình xanh sau trên máy tính chạy Windows 10 hoặc...
obraz

Khắc phục: 0x80070035 – Không tìm thấy đường dẫn mạng (Đã...

Mã lỗi 0x80070035 “Không tìm thấy đường dẫn mạng” khi cố gắng truy cập máy tính mạng có tệp được chia sẻ, có thể...
hình ảnh

Khắc phục: Lỗi cập nhật Windows 0x80004005 trong HĐH Windows 10/8/7...

Trên máy tính chạy Windows 10, 8 hoặc 7, Windows Update có thể không thành công với lỗi 0x80004005: “Đã xảy ra một số...